Förändring av index för transportpriser

Det index som ofta används för att indexera transportpriser, T92SÅE2, håller på att avvecklas. Det ersätts istället av T16SÅE3. På grund av detta kommer Ragn-Sells att byta ut index T92SÅE2 mot T16SÅE3 i de avtal som är specifikt avtalade med detta. Förändringen gäller från och med maj 2017.

Självklart justeras avtalen enligt det tidsintervall som avtalats. Exempel: Avtalspriserna ska justeras med förändring oktober-oktober, därför kommer justering ske först vid detta tillfälle. Justering sker då enligt förändring för T16SÅE3, inte T92SÅE2.

Information om ovanstående finns på alla Ragn-Sells fakturor under perioden 27 februari-1 maj 2017.

Information från Sveriges åkeriföretag hittar du här.

Texten på fakturorna under perioden 27 februari-1 maj 2017

"Transportindex T92SÅE2 har avvecklats och ersatts med T16SÅE3, om T92SÅE2 är avtalat som index för justering i ditt avtal ersätts detta med T16SÅE3 från och med maj 2017. Ragn-Sells AB kommer från och med maj 2017 även att göra förändringar i de Allmänna villkoren, bland annat kopplat till avvecklingen av T92SÅE2. Från och med april 2017 kommer de nya och de befintliga allmänna villkoren vara tillgängliga på www.ragnsells.se och i vår Kundportal för påseende".

Här hittar du de Allmänna villkoren

Förändringar i Allmäna villkor

Ragn-Sells allmänna villkor ses nu över, bland annat på grund av att de innehåller hänvisningar till det gamla indexet, T92SÅE2.
Läs mer om förändringarna
Stäng
Stäng