Ragn-Sells i Almedalen - vad är vitsen?

Mitt första Almedalen var 2006, ett seminarium om hur funktionsnedsatta skulle kunna beredas en möjlighet på arbetsmarknaden och jag visste knappt vad jag gjorde där.

Mycket har hänt sedan dess och framförallt så har jag fått insikten hur viktigt närvaro i Almedalen är – en arena där näringsliv, akademi och politik/samhälle kan mötas och där samarbeten och samverkan föds.

Under ministermötet i Belin i slutet av mars var generalsekreteraren för UNEP (Förenta Nationernas miljöprogram) mycket tydlig med att politiken behöver sätta ramarna, MEN det är näringslivet som måste se till att det händer. Det gäller både klimatavtalet från Paris, såväl som de globala målen från 2015. Det blir än mer tydligt i dessa dagar då Trump säger sig vilja kliva ur Parisöverenskommelsen. Vi, näringslivet och politiken, behöver samarbeta och samverka för att nå våra mål!

Mina förväntningar på 2017 års upplaga av Almedalen är att vi ska börja få svar på hur denna samverkan ska kunna ske även utanför Almedalen. Jag anser att Sverige kan gå först i ledet här.

Tunga frågor i årets Almedalen

Vi från Ragn-Sells kommer vara på plats i Almedalen och vi kommer på olika arenor prata om #60tonsfrågan. En tung fråga som innehåller lösningarna på klimatproblemet. Det är också med insikt om #60tonsfrågan som vi kommer kunna fatta rätt beslut om hur vi får samhället att gå mot cirkuläritet istället för dagens linjära synsätt, men allt kan inte hända på en gång.

Vårt dilemma är att vi under 170 år av industrialisering har pumpat ut gifter i samhället som vi tror att någon annan ska ta hand om. På Ragn-Sells tycker vi det är dags att sluta flytta skulderna till kommande generationer, därför måste återvinning kombineras med avgiftning.

Ragn-Sells kommer hur som helst vara i Almedalen för att dela med oss av vårt recept som handlar om hur fokus på #60tonsfrågan kommer kunna lösa många av samhällets utmaningar. När du ser en Ragnsellare i Almedalen, fråga gärna så ska vi försöka svara.

Hoppas vi ses i Almedalen!

Pär Larshans
Hållbarhetschef, Ragn-Sells AB

Ps. För dig som inte vill vänta till Almedalen så kan du själv se vår VD Helena Karlsson när hon i 2016 års hållbarhetsredovisning demonstrerar vad #60tonsfrågan är: